airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Lovgrundlaget for GER (Grønlands Erhvervs Register) opdateres med henblik på konsekvent brug af virksomhedsregistrering

Formål for projektkommissorium:

At Grønlands Erhvervsregister (GER) udfases

At Registreringer af erhvervsvirksomheder, myndigheder og organisationer fremover registreres i det centrale virksomhedsregister, CVR

I det Grønlandske Erhvervs Register, GER, registreres og vedligeholdes grønlandske virksomheders og selskabers data. Registreringen danner grundlag for sagsbehandling mellem virksomheder/selskaber og det offentlige Grønland, herunder især i forhold til Skattestyrelsens IT-systemer.

IT-systemet til GER registrering blev udviklet i 1999 og er både teknisk og som grunddata register utidssvarende. Myndigheder har administrative forhindringer i samarbejdet med udlandet, og selskaberne møder konkurrencemæssige og administrative udfordringer, når de vil ind på de udenlandske markeder. Derfor er der en bred enighed om, at overgang til anvendelse af CVR-registret vil reducere administrative omkostninger, smidiggøre arbejdet for selskaberne og give nye muligheder for digitale services, som det er tilfældet allerede i dag ifm. CPR-personregistrering.

I denne indstilling har indgået en vurdering af andre løsninger, som fx det færøske V-register, det norske Brønnøysundregister og ingen af disse vil på samme vis som CVR løse udfordringerne ved myndighedernes udveksling af data med udenlandske registre, eller selskabers konkurrencemæssige og administrative forhindringer.

De grønlandske virksomheders og selskabers GER-numre er i dag udtaget fra Erhvervsstyrelsens nummerpulje til CVR-numre. Selskaberne (A/S og ApS) er allerede i dag også registreret i Erhvervsstyrelsens Selskabsregister, men uden tildeling af CVR-nummeret, der giver adgang til en række digitale services. Ved overgang til egentlig brug af CVR-tildeling vil både selskaber, virksomheder og myndigheder blive tildelt CVR-numre. Som konsekvens af CVR-tildeling vil fx sundhedsmyndighederne opnå hurtig adgang til borgernes vitale sundhedsdata i danske registre, og Skattestyrelsen vil opnå bedre adgang til information om betalingsstandsninger, konkurser mv., som vil sikre statskassens provenu hurtigere og sikrere. Der vil derudover være en række digitale løsninger, som vil kunne vælges og bidrage til at effektivisere administrationen, som f.eks. Nemkonto, Nemhandel, e-faktura mv.

Grønlandske selskaber har identificeret en række administrative og kommercielle ulemper i forbindelse med GER, som både Grønlands Arbejdsgiverforening og selskaber som Royal Greenland gentagne gange har gjort opmærksom på. Med anvendelse af CVR-numre vil selskaberne bl.a. kunne få mulighed for online registrering i både grønlandske og danske selvbetjeningsløsninger, hvilket vil betyde store administrative lettelser for selskaberne samt nye kommercielle muligheder i det danske marked.

Også danske myndigheder vil drage væsentlig fordel af denne løsning, som bl.a. vil reducere manuel behandling af administrative enkeltsager knyttet til grønlandske selskaber og virksomheder. Selskabs- og virksomhedsområdet er ikke hjemtaget jvf. Selvstyreloven, så selvom GER har været gældende og anvendt i Grønland, vil[F1] overgangen til CVR ikke medføre[F2] øgede omkostninger for Grønland.

Projektejer: DIA

Styregruppeformand: Peter Hansen, tlf. 34 62 04, mail: peter@nanoq.gl

Styregruppe:
Kim Neumann (skattestyrelsen),
Tina Jensen (Dep. For erhverv m.v,),
Ole Peter (KANUKOKA),
Anders Blåbjerg (Grønlands Statistik),
Jørn Isaksen (Fiskeri, Fangst og Landbrug), kommunerne, ? (Bestyrelsessekretariatet),
Dorte Bøge Sørensen (Digitaliseringsstyrelsen)

Projektleder: Asbjørn Andersen, tlf. 0045 93 93 60 70, mail: asan@nanoq.gl

Projekt start og slut: 01.01.2013 – 01.05.2016

Fremdriftsstatus:
Dato: 09.06.2014

Beskrivelse: Indstilling til Naalakkersuisut er sendt i høring i 5 uger.Efter afslutning af høringen tilrettes indstillingen, og sendes herefter til politisk behandling, forventeligt medio juli 2014

Se indstilling

Dokumenter til upload: Projektkommissorium, Business Case, Afslutningsrapport