airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grønlands Selvstyre har meddelt MBBL, at man ønsker en bredt funderet løsning, som er på linje med det, der gennemføres grunddatamæssigt i Danmark, således at grønlandske adresser kan lagres i det nye adresseregister. I den forbindelse lægger selvstyret lægger vægt på gevinsterne ved en simplere og bedre dækkende adressedata som grundlag for digitalisering og modernisering.


Formål for projektkommissorium:
Adresseprogrammet medfører, at registreringen af vejnavne og adresser, som i dag er fordelt på flere registre og it-systemer bliver samlet i et nyt adresseregister. Dette får også betydning for de adresser, der bliver anvendt til personregistrering i Grønland via CPR-systemet. I forbindelse med beslutningen om adresseprogrammet blev der ikke taget stilling til udformningen af en løsning, idet Grønlands Selvstyre skulle inddrages heri.

Projektejer: DIA

Styregruppeformand: Peter Hansen, 346402, peter@nanoq.gl

Styregruppe: Kim Neumann (skattestyrelsen), Ole Peter (KANUKOKA), Anders Blåbjerg (Grønlands Statistik), kommunerne, Thomas Gaarde Madsen (Landsplan), Per Lyster (Dep. For Boliger), retschef Kim Bloksbo, Dorte Bøge Sørensen (Digitaliseringsstyrelsen)

Projektleder: Marianne Larsen, mlas@nanoq.gl

Projekt start og slut: 01.02.2014 – 31.12.2016

Fremdriftsstatus:

Dato: 23.09.2014

Beskrivelse:
MBBL har bedt Devo Team om i samarbejde med GS at udarbejde en analyse af adresseområdet (AS-IS og TO-BE). Analysens formål er at bidrage til beslutningsgrundlag om Grønlands deltagelse i adresseprogrammet ved at afdække forskelle mellem grønlandske adressedata og det planlagte nye adresseregister og foreslå bidrag til løsningsmodeller med så små forskelle som mulig mellem grønlandske adressedata og det planlagte nye adresseregister.

Det, der har været pejlemærket for analysen, er Grønlands Selvstyres målsætning for opbygning af grunddata som fundament for udvikling af informations- og kommunikationsteknologi, der bidrager til at digitalisering er blevet den vigtigste drivkraft i modernisering og effektivisering af myndighedernes sammenhængende arbejdsgange på tværs af organisationer. De tre strategiske grunddataområder i Grønland omfatter 1) Personregistrering, 2) Virksomhedsregistrering og 3) Bygnings- og anlægsregistrering.

Se analyse

Som kvalitetssikring af analysen, blev der nedsat en arbejdsgruppe. På gruppens møde d.18.6 blev arbejdet med at kvalitetssikre rapporten uddelegeret til Digitaliseringsstyrelsen. Gruppen besluttede desuden at dette skulle ske via en interviewrunde. Rapporten blev behandlet på et arbejdsgruppemøde d.12.8, hvor enkelte ændringer blev aftalt. Arbejdsgruppen til kvalitetssikring har nu afsluttet sit arbejde.

Anden version af rapporten med resultater for interviewrunden ses her.

Rapporten indeholder krav til de grønlandske adresser og er sendt til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Styregruppemøder:
- den 13. juni, hvor der redegøres for arbejdet og aftales det videre forløb
- næste møde er ikke fastlagt

Teknisk beskrivelse af foreløbig datamodel for det danske adresseregister ses her

Dokumenter til upload: Projektkommissorium, Business Case, Afslutningsrapport