airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sundhed for alle

Alle borgere, uanset hvor de bor, skal have adgang til sundhedsydelser.

Hvis der fortsat skal være råd til fri og lige adgang til sundhedsydelserne, er det nødvendig at effektivisere sundhedsbetjeningen både hvad angår behandlingskvalitet og sygehusdrift, og her kan digitalisering spille en afgørende rolle.

De sundhedsteknologiske løsninger skal sikre, at sundhedsvæsenet kan imødegå de geografiske, demografiske og infrastrukturelle udfordringer og tilbyde borgerne høj sundhedsfaglig kvalitet og ekspertise uanset bosted.

En af de vigtigste forudsætninger er, at der er adgang til alle relevante sundhedsdata. Det kræver først og fremmest indførelsen af en fælles elektronisk patientjournal (EPJ) for hele landet.

Det skal være nemt at få adgang til behandlingstilbud samt generelle sundhedsinformationer.

Målsætninger

  • Højere gennemførselsprocent i misbrugsbehandlingen
  • Effektivisering af administrationen
  • Reduktion af patientophold i Nuuk
  • Færre henvendelser i telefon og lægeklinikken
  • Færre fejlbehandlinger
  • Effektivisering af behandlingen