airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Enkelt effektiv og sammenhængende offentlig sektor

Det skal være let at komme i dialog med sundhedspersonale eller sagsbehandler.

I analysen "Borgerne og IT", som blev gennemført i juli 2013 efterspørger borgerne digital kommunikation med det offentlige - samtidigt med at der bruges alt for store økonomiske summer på at sende fysisk post og producerer papirblanketter. Det skal der gøres noget ved.

En af forudsætninger for at tilbyde ensartede ydelser overalt er, at Selvstyret og kommunerne får et fælles økonomistyrings- og ledelses-informationssystem. Et fælles system vil forbedre udvekslingen af data mellem institutionerne og dermed understøtte udviklingen af en effektiv digital forvaltning – ligesom det vil give grundlaget for bedre planlægning og ledelse.

Målsætninger

  • Mere selvbetjening
  • Effektive arbejdsprocesser
  • Reduktion af rejseomkostninger
  • Færre restancer til det offentlige
  • Nedbringelse af antallet af papirblanketter
  • Nedbringelse af mængden af fysisk post
  • Reduktion af omkostninger til IT drift med mindst 30 procent i løbet af strategiperioden