airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax
Formål for projektkommissorium:
Selvstyret har brug for et centralt overblik over bygningsmassen i Grønland både med henblik på at have et bedre grundlag for at planlægge byggeaktiviteter og med henblik på at kunne vurdere bygningsmassen tilstand og værdi.

Iden sammenhæng er det interessant at se på det danske BBR for at blive inspireret, men også for at indgå i en dialog om det kunne være en mulig løsning at benytte det danske BBR til grønlandske bygningsdata.

Projektejer: DIA

Styregruppeformand: Peter Hansen, 346402, peter@nanoq.gl

Styregruppe: Kim Neumann (skattestyrelsen), Ole Peter (KANUKOKA), Anders Blåbjerg (Grønlands Statistik), kommunerne, Thomas Gaarde Madsen (Landsplan), Per Lyster (Dep. For Boliger), Dorte Bøge Sørensen (Digitaliseringsstyrelsen)

Projektleder: DIA

Projekt start og slut: 01.01.2013 – 31.12.2016

Fremdriftsstatus: 09.06.2014

Beskrivelse:
Der er i maj 2014 afholdt indledende møde mellem DIA og Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter (DK) i København hvor det danske grunddataprograms arbejde med et moderniseret BBR blev drøftet, herunder potentialer for GS.

Der afholdes styregruppemøde fredag den 13-6, hvor der redegøres for mødeindeholdet og aftales det videre arbejde.