airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Erhvervsportal

Ramme for erhvervsportal

Samlet portal for Selvstyrets oplysninger til det grønlandske erhvervsliv, iværksættere og til udenlandske investorer. Målet er at Erhvervsportalen skal understøtte og lette erhvervslivets administrative byrder i forhold til det offentlige – samt skabe et bedre overblik for erhvervslivet i forhold til de emner i offentlig regi, der vedrører erhvervslivet. Erhvervsportalen skal endvidere understøtte digitaliseringsprocessen i det offentlige, således at flere og flere selvbetjeningsløsninger bliver mulige.

Fremdriftsstatus: Gennemførelsesfase

Projekt deadline: 2014

Projektejer: Dept. for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked

Styregruppe:
  • Tina Jensen, Erhverv (Formand)
  • Strategisk Indkøb og Midlertidig Indkvartering
  • Dept. for Fangst, Fiskeri og Landbrug
  • Skattestyrelsen
  • Digitaliseringsstyrelsen