airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe – PDA

Pisortat Digitalinngorsaanermik Aqutsisoqatigiivi, herefter PDA, træffer beslutninger inden for følgende områder:

Inussuk IT

  • Godkende og monitorere projekter i Inussuk IT finansieret i fællesskab af centraladministrationen og kommunerne
  • Driftsudviklingsprojekter i fælles offentlige økonomi- og personalesystemer under Inussuk IT finansieret af 10.98.02
  • Monitorering af Inussuk ITs drift jf. rollen som enhedens bestyrelse

Digitaliseringsstyrelsen

  • Godkende og monitorere styrelsens PDA-finansierede projekter i den nationale Digitaliseringsstrategi
  • Godkende og monitorere udviklingsprojekter i den nationale digitale infrastruktur
  • Orienteres om driftssituationen for national digital infrastruktur som: grunddata, Pitu, offentlig digital post, sullissivik.gl og designsystemet

PDA skal også være:

  • Koordinerende og rådgivende organ mellem centraladministrationen og kommunerne på øvrige fælles offentlige digitale tiltag og projekter.

Formålet beror på Selvstyrets bekendtgørelse nr. 37 af 7. juli 2023 om fælles offentligt IT-samarbejde som udpeger PDA som bestyrelse.

I relation til Digitaliseringsstyrelsen at være et besluttende organ ift. bevillinger fra finanslovskonto 10.98.02 - den nationale digitaliseringsstrategi.

Læs forretningsorden
Læs retningslinjer

Mødedatoer for PDA 2024

Mødedato

Deadline for status på projekter

Deadline for ansøgninger til PDA midler

12. marts 2024

22. februar 2024

22. februar 2024

11. juni 2024

21. maj 2024

21. maj 2024
10. september 2024 20. august 2024 20. august 2024
10. december 2024 21. november 2024 21. november 2024