airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe – PDA

Den Fælles Offentlige Digitale Porteføljestyregruppe er knyttet op på den nationale digitaliseringsstrategi og prioriterer, hvilke projekter der får bevilliget midler fra de midler, der er afsat til digitaliseringsstrategien.

Fælles Offentlig Digitale Porteføljestyregruppe - på grønlandsk Pisortat
Digitalinngorsaanermik Aqutsisoqatigiivi og forkortes derfor PDA - er nedsat med henblik på at være et:

  • koordinerende og rådgivende organ mellem beslutningstagerne i hhv. Selvstyre og kommunerne inden for fælles offentlige digitaliseringstiltag og –projekter
  • informerende organ som sikrer information mellem kommunerne og Selvstyret, og via medlemmerne sikre information tilbage i egen organisations relevante fora.

PDA prioriterer, hvilke projekter i den nationale digitaliseringsstrategi, der skal finansieres af finanslovskonto 40.98.02. De resterende projekter i den nationale digitaliseringsstrategi finansierer de respektive ressortområder.

Læs kommissoriet
Læs forretningsorden
Læs retningslinjer
Principper for styregrupper

Mødedatoer for PDA 2024

Mødedato

Deadline for status på projekter

Deadline for ansøgninger til PDA midler

12. marts 2024

22. februar 2024

22. februar 2024

11. juni 2024

23. maj 2024

23. maj 2024
10. september 2024 22. august 2024 22. august 2024
10. december 2024 21. november 2024 21. november 2024