airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe – PDA

Den Fælles Offentlige Digitale Porteføljestyregruppe er knyttet op på den nationale digitaliseringsstrategi og prioriterer, hvilke projekter der får bevilliget midler fra de midler, der er afsat til digitaliseringsstrategien.

Fælles Offentlig Digitale Porteføljestyregruppe - på grønlandsk Pisortat
Digitalinngorsaanermik Aqutsisoqatigiivi og forkortes derfor PDA - er nedsat med henblik på at være et:

  • koordinerende og rådgivende organ mellem beslutningstagerne i hhv. Selvstyre og kommunerne inden for fælles offentlige digitaliseringstiltag og –projekter
  • informerende organ som sikrer information mellem kommunerne og Selvstyret, og via medlemmerne sikre information tilbage i egen organisations relevante fora.

PDA prioriterer, hvilke projekter i den nationale digitaliseringsstrategi, der skal finansieres af finanslovskonto 40.98.02. De resterende projekter i den nationale digitaliseringsstrategi finansierer de respektive ressortområder.

Læs kommissoriet
Læs forretningsorden
Læs retningslinjer
Principper for styregrupper

Mødedatoer for PDA 2023

Mødedato

Deadline for status på projekter

Deadline for ansøgninger til PDA midler

21. marts

20. februar

20. februar

13. juni

17. maj

17. maj
05. september 09.august 09. august
12. december 15. november 15. november