airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

IKT-Strategi 2011-2015

Gode forbindelser er Grønlands IKT-strategi for 2011-2015

Visionen for Informations- og kommunikationsteknologi strategien (IKT) bidrager til at binde landet sammen og er grundlaget for en globalt orienteret samfundsudvikling, der skaber vækst og velfærd.
Strategien er godkendt af Naalakkersuisut og gælder for årene 2012-2015. Hovedformålet med IKT-strategien er at støtte samfundsudviklingen på en styret og sammenhængende måde, således at fremtidige investeringer indenfor IKT får størst mulig nyttevirkning.

Informations- og kommunikationsteknologi – IKT

- er et vigtigt redskab for at opnå vækst og velstand. Fundamentet, der binder Grønland sammen internt og forbinder os med omverdenen, er allerede til stede – nu handler det om at udnytte det til at nå målet.

Borgerne skal opleve en effektiv, helhedsorienteret og sammenhængende offentlig sektor, der samarbejder på tværs af organisatoriske enheder. Der skal bl.a. skabes bedre borgerservice samt en forenkling af den offentlige administration bl.a. gennem digitalisering.

Projektorganisationen består derfor af medarbejdere fra både Selvstyret, kommunerne og KANUKOKA. Projektledelsen er forankret i Digitaliseringsstyrelsen.

Strategien blev udarbejdet i løbet af 2010 med input fra flere interessenter, herunder erhvervslivet, organisationer, halvoffentlige selskaber, kommunerne og fra Selvstyrets departementer. Attavigissaarneq blev endelig godkendt i november 2011.

Formålet med Attavigissaarneq er at støtte samfundsudviklingen på en styret og sammenhængende måde, således at investeringerne indenfor IKT får størst mulig nyttevirkning for samfundet. Dertil kommer målsætningen, at IKT skal bidrage til at binde samfundet sammen på tværs af landet og at koble Grønland til omverdenen, således at vi bliver en del af den globale udvikling.

IKT-strategien indeholder 5 indsatsområder, som alle skal bidrage til mærkbare resultater. Resultater som kan være med til at føre os frem til en selvbærende økonomi og videre end det.