airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlige myndigheders anmeldelsespligt

65.2. Offentlige myndigheders anmeldelsespligt

Offentlige myndigheder skal som udgangspunkt anmelde deres behandlinger af fortrolige oplysninger. Myndighederne skal normalt have en udtalelse fra Datatilsynet, inden de begynder på databehandlingen.
Fortrolige oplysninger omfatter både de følsomme oplysninger, der er nævnt i persondatalovens § 7 og§ 8, og andre oplysninger, der ikke er følsomme, men som alligevel er af en sådan karakter, at de efter den almindelige opfattelse i samfundet ikke bør komme til offentlighedens kendskab. F.eks. kan oplysninger om indtægts- og formueforhold efter omstændighederne være fortrolige. Hvis myndigheder foretager sammenstilling eller samkøring af personoplysninger i kontroløjemed, vil resultatet af sammenstillingen/samkøringen også være fortroligt.
Som en undtagelse kan fortrolige identifikationsoplysninger (f.eks. personnumre) og oplysninger om betaling til og fra en offentlig myndighed som udgangspunkt behandles uden anmeldelse.