airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Personnumre

3.2. Personnumre (§ 11} 

I den offentlige sektor må man bruge personnumre (CPR-numre) med henblik på en entydig identifikation eller som journalnummer. 
I den private sektor er adgangen til at anvende personnummeret mere begrænset. Virksomheder mv. må som hovedregel kun behandle personnummeret, når det følger af en lov, eller hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, og det tjener saglige formål. 
Det følger eksempelvis af skattelovgivningen, at en privat virksomhed, der skal foretage indberetning til skattemyndighederne af oplysninger om løn og renter, skal oplyse den registreredes personnummer. 
Private virksomheder mv. må som udgangspunkt kun videregive personnumre, hvis det følger af lovgivningen, hvis den registrerede har givet sit udtrykkelige samtykke, eller hvis en offentlig myndighed kræver det.