airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Tre typer af personoplysninger

Persondataloven inddeler overordnet personoplysninger i tre niveauer afhængig af deres karakter: Jo mere følsomme oplysningerne er, jo strengere er kravene til, hvornår man må behandle dem.

De mest følsomme oplysninger er de oplysninger om rent private forhold, der er nævnt i lovens§ 7. Det er oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold.

Persondatalovens§ 8 vedrører andre typer af oplysninger om rent private forhold, der også anses for at være følsomme. Det drejer sig om oplysninger om strafbare forhold, væsentlige sociale problemer og lignende følsomme privatlivsoplysninger.

Lovens§ 6 omhandler oplysninger, der ikke er følsomme; de såkaldte almindelige personoplysninger. Almindelige personoplysninger kan f.eks. være identifikationsoplysninger, oplysninger om økonomiske forhold, kundeforhold eller andre ikke følsomme oplysninger.

På nogle områder findes der særlige regler for behandlingen. Det gælder for retsinformationssystemer, forskning og statistik, personnumre, adresserings- og kuverteringsbureauer samt registrering af oplysninger om, hvilke telefonnumre der er foretaget opkald til.