airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvornår gælder loven ikke

I nogle tilfælde gælder persondataloven ikke eller kun i begrænset omfang. Det drejer sig om følgende situationer:

* Hvis reglerne for databehandlingen findes i en anden lov, der giver den registrerede bedre rettigheder end efter persondataloven, eller hvis en anden lov klart bestemmer, at persondataloven eller dele heraf ikke skal gælde på et bestemt område.

* Hvis databehandlingen er beskyttet af informations- og ytringsfriheden. Persondataloven fastslår udtrykkeligt, at den ikke skal anvendes, hvis det vil være i strid med informations- og ytringsfriheden. Denne undtagelse kan i praksis være vanskelig at håndtere, men kan f.eks. være relevant i forbindelse udarbejdelse af læserbreve, debatindlæg og lignende, hvor man bruger oplysninger om andre personer.

* Hvis aktiviteterne er af rent privat karakter. Loven gælder ikke for en privatpersons brug af personoplysninger, når oplysningerne er en del af en personlig eller familiemæssig aktivitet. Det kan f.eks. dreje sig om privat korrespondance eller om adressefortegnelser over familie, venner og bekendte.

* Hvis databehandlingen hører inden for det kriminalretlige område. Mange af de rettigheder, som loven giver registrerede personer, gælder ikke, hvis databehandlingen foretages af politiet eller anklagemyndigheden inden for det kriminalretlige område.

* Hvis behandlingen af oplysninger sker for domstolene.

* Hvis databehandlingen foretages for lnatsisartut og institutioner med tilknytning dertil. Dette betyder, at loven f.eks. ikke gælder for lnatsisartuts administration og Ombudsmanden for Inatsisartut.

* Mediernes elektroniske registre. De informationsdatabaser, som drives af medierne, er ofte undtaget fra de fleste regler i persondataloven, når de er omfattet af medieansvarsloven, som er sat i kraft for Grønland ved kongelig anordning, eller landstingslov om medieansvar.

* Hvis der er tale om arkiver med avisudklip. Manuelle arkiver med udklip fra offentliggjorte, trykte artikler er ikke omfattet af de fleste regler i loven, hvis artiklerne udelukkende bruges i forbindelse med journalistik. Det samme gælder øvrige behandlinger i journalistisk øjemed eller med henblik på kunstnerisk eller litterær virksomhed.

* Endelig gælder loven ikke for den registrering mv., som foretages af politiets og forsvarets efterretningstjenester.