airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Når myndigheder og kommuner skal i gang med at sende digital post til borgerne, er det vigtigt, at de har gjort sig nogle tanker om projektet.

Digitalisering af breve i en myndighed eller kommune er et digitaliserings- og forandringsprojekt og det kræver en systematisk, vedholdende og ledelsesforankret indsats.

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer derfor alle myndigheder og kommuner til at læse implementeringsvejledningen, som kan findes længere nede på siden.

Implementeringsvejledningen blev udformet i 2012 af den danske Digitaliseringsstyrelse, Danske Regioner og KL, da man skulle indføre Offentlig Digital Post i Danmark. Da vejledningen er fra 2012, skal du være opmærksom på, at ikke alle links i teksten virker.

Formålet med vejledningen er at give beslutningstagere, projektledere og andre projektdeltagere et værktøj til at skabe overblik over indholdet af et projekt omkring digitalisering af breve i en myndighed. Vejledningen introducerer og behandler en række temaer og henviser til andre relevante vejledninger og projekterfaringer.

Du kan finde Implementeringsvejledningen her

Problemknusersamling
KL har desuden lavet en såkaldt ”Problemknusersamling”, hvor du kan læse 10 eksempler på, hvordan danske kommuner har håndteret en barriere eller et særligt indsatsområde. De udvalgte 10 problemknusere falder inden for temaer som teknik, lovgivning, business case, gevinstopfølgning og kommunikation.

Du kan finde Problemknusersamlingen her

Den Fællesoffentlige Projektmodel
For at digitaliseringsprojekter i det offentlige skal lykkes, og de forventede gevinster skal realiseres, har Digitaliseringsstyrelsen udviklet ”Den Fællesoffentlige Projektmodel”. Den Fællesoffentlige Projektmodel, som også kaldes FOP-modellen, skal sikre den rette styring og det rette fokus på gevinster.

Digitaliseringsstyrelsen opfordrer alle myndigheder og kommuner til at bruge FOP-modellen til deres Offentlig Digital Post projekt.

Du kan finde Den Fællesoffentlige Projektmodel her