airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Dokumenter og skabeloner

Skabeloner til projektmodellen

Opbygning af Den Fællesoffentlige Projektmodel

Den Fællesoffentlige Projektmodel består af 4 faser:

  1. Idéfase: Projektidéen kvalificeres, og væsentlige udgifter og gevinster identificeres.
  2. Analysefase: Projektet beskrives og analyseres. Der etableres et styringsgrundlag for projektet i form af et projektgrundlag.
  3. Udviklingsfase: Projektets leverancer udvikles og leveres. Det er i denne fase, at projektlederen udarbejder kravspecifikation, evt. udbud af leverancer samt implementering. Projektgrundlaget og de forskellige skabeloner opdateres løbende og fremlægges for styregruppen.
  4. Afslutningsfase: Projektet er på dette tidspunkt afsluttet og skal overleveres til drift. Projektgrundlaget skal opdateres, og der skal foretages en evaluering af projektets forløb.

Dokumenterne i Den Fællesoffentlige Projektmodel

Til modellen hører en række obligatoriske dokumenter og skabeloner med tilhørende vejledninger. Overblik over disse ses i nedenstående tabel.

 

 

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

DOKUMENTER

PROJEKTIDÉ

PROJEKTGRUNDLAG

PROJEKTGRUNDLAG
+ STATUSRAPPORT

PROJEKTEVALUERING

SKABELONER

 

Budget

Budget

 

 

Risikoliste

Risikoliste

 

 

Tidsplan

Tidsplan

 

 

Kommunikationsplan

Kommunikationsplan

 

 

Acceptkravslog

Acceptkravslog

 

 

Ændringslog

Ændringslog

 

 

Fase 1

Projektidé

Fase 2

Projektgrundlag

Budget

Risikoliste

Tidsplan

Kommunikationsplan

Acceptkravslog

Ændringslog

Fase 3

Statusrapport

Fase 4

Projektevaluering

 

Vejledninger

Vejledning