airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Grunddata

Grunddataprogrammet - vores digitale råstoffer

 

Formålet med grunddataprogrammet

- er at sikre en effektiv anvendelse af offentlige grunddata gennem forbedret kvalitet, fri adgang og fælles distribution af data. Bedre anvendelse af de offentlige myndigheders data er en vej til betydelige effektiviseringer i det offentlige og til serviceforbedringer for borgere og virksomheder.

 

Visionen bag

Grunddataprogrammet sikrer korrekte grunddata, der opdateres ét sted og anvendes af alle. Grunddata distribueres effektivt og sikkert til myndigheder og virksomheder. Og bidrager hermed til effektivisering, modernisering og bedre forvaltning i den offentlige sektor samt øget vækst og produktivitet i den private sektor.

 

Naalakkersuisut og Den Fælles Offentlige IT Styregruppe (FOIS) har indgået en aftale om "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering" og dermed etableret grunddataprogrammet.

Ved at rydde op i og forbedre offentlige registre med centrale grunddata og samtidig gøre disse data frit tilgængelige for alle myndigheder, virksomheder og borgere kan færre dobbeltregistreringer, mindre paralleldrift af registre og færre udgifter til administration give effektiviseringsgevinster i det offentlige.

Virksomheder og borgere slipper samtidig for at give det offentlige de samme oplysninger flere gange. Endvidere kan fri adgang til de offentlige grunddata af høj kvalitet give besparelser og nye og bedre muligheder for vækst og innovation i det private erhvervsliv.