airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Gevinster

Overblik over de gevinster, som programmet kalkulerer at høste efter implementering

For Borgere

For Virksomhederne

For Myndighederne

Statistik-Muligheder

Lettere samspil med det offentlige

Mindre uhensigtsmæssighed i adm., mere vækst

En mere effektiv administration

Bedre grundlag for lovgivning

Bedte offentlig service i form af hurtigere sagsbehandling og færre fejl i borgernes sager

Lettelse af de administrative byrder – bl.a. færre indtastninger

Effektiv vedligeholdelse af grunddata og færre skyggeregistre

Transparens – mulighed for mere sikre prognoser

Flere digitale selvbetjeningsløsninger

Hurtigere digitalisering, færre fejl og mere effektive forretningsgange

Driftsbesparelser på egne it-systemer og lokal opdatering af data

 

 

Færre genindtastninger i digitale selvbetjenings-løsninger, når blanketter automatisk udfyldes med relevante og fuldt opdaterede grunddata

Færre udgifter til at købe offentlige data

Billigere udvikling af it-systemer, når grundlag er tilgængelige fra en kilde

 

Færre indberetninger til det offentlige for f.eks. at rette fejl

Bedre grundlag for samarbejder med det offentlige i kraft af fælles data

Færre manuelle arbejdsgange, færre fejl og kortere sagsbehandlingstid

 

 

 

Bedre og nye muligheder for at udvikle nye data-baserede services og produkter

Bedre kontrol med f.eks. udbetalinger, så socialt snyd kan mindskes