airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad er grunddata?

Grunddata er betegnelsen for en række grundlæggende oplysninger om personer, virksomheder, ejendomme, adresser & steder samt geografi & landkort.
Grunddata registeres af det offentlige og skal let og sikkert kunne anvendes af alle – myndigheder, virksomheder og borgere.

Grunddata er:

  • Administrerede af en myndighed
  • Frit og let tilgængelige
  • Korrekte/Autoritative
Programmet har følgende fokusområder:
  • Omkostninger ved grunddata
  • Tilgængelighed af grunddata
  • Kvalitet af grunddata
  • Sammenhæng i grunddata
  • Styring af grunddata

Grunddataprogrammet skal sikre sammenhæng og ensartethed i data

Formålet med grunddataprogrammet er at koordinere vedligeholdelse og anvendelse af grunddata. Data skal være nemme at tilgå, og de skal kunne bruges på tværs af myndighedsområder og sektorer. Grunddata skal desuden være gratis, og forskellige myndigheder skal ikke længere vedligeholde registre over samme data.

Med grunddataprogrammet skal borgere og virksomheder ikke give de samme oplysninger til myndighederne flere gange, og myndighederne risikerer ikke at bruge gamle data, når de udfører deres opgaver. Derudover får private virksomheder adgang til det offentliges grunddata, hvilket giver mulighed for at skabe nye digitale løsninger.

Det offentlige samarbejder for bedre grunddata

For at nå målene om øget effektivisering, ensartethed og let adgang til data har

Naalakkersuisut og Den Fælles Offentlige IT Styregruppe (FOIS) indgået en aftale om grunddata , som fastlægger, hvordan det offentlige skal samarbejde om en forbedring af de offentlige data.
Samarbejdet indebærer bl.a. en fælles datamodel og en fælles datafordeler, der skal sikre sikker og stabil distribution af grunddata til offentlige og private brugere.
Arbejdet er en stor forandringsproces i den offentlige sektor med mange medspillere, og det er Digitaliseringsstyrelsen, der koordinerer arbejdet.

Grunddata en kilde til vækst og produktivitet i den private sektor

En åben og ensartet praksis for distribution har imidlertid også stor værdi for den private sektor, da de kan udnytte de offentlige grunddata i et videreanvendelses perspektiv. Dels fordi virksomheder bruger disse grunddata i deres interne processer, og dels fordi informationerne i de offentlige data kan udnyttes til helt nye typer af især digitale produkter og løsninger. Frie data er kort sagt en potentiel kilde til vækst, produktivitet, innovation og dermed også nye arbejdspladser.
De positive effekter af frigivelsen af grunddata ses allerede i den private sektor. Flere nye firmaer har set dagens lys, og etablerede firmaer hyrer nye medarbejdere til at løse opgaver, hvor grunddata er fundamentet for forretningen.
Grunddata er et fokusområde i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi. Læs mere om grunddataprogrammet under Digitaliseringsstrategiens initiativ Fælles grunddata for alle myndigheder.