airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Digitalikkut tunngaviit pingaarutillit

Pisortat digitalinngortitsinerannut OECD-p tunngvii qulit Digitalinngortitsinermut periusissiami tunngavigineqarput.

Digitalinngortitsinermi periusissiap sunniutai Naalakkersuisunit uuttorneqarsinnaassapput. Periusissiami sammisanut ataasiakkaanut tamanut toqqaannartumik sunniutini uuttuinerni aqutsisunit politikerinillu akisussaasunit erseqqissarneqartussat iluanaaruteqarfiusut arlallit nassuiarneqarsimapput.

Iluanaarutit angunissaannut taamatut sukangasuumik isiginninniarneq inuiaqatigiit aningaasarsiornikkut unamminartuinut atatillugu isigineqassaaq.


Pilersaarutit uku pingaarnerutinneqassapput

  • Pilersaarutit peqqinnissamut iluaqutaanerusut
  • Pilersaarutit innuttaasunut inuussutissarsiutinillu ingerlataqartunut pitsaasumik tunniussaqarfiunerusussat
  • Pilersaarutit kommunini Namminersorlutillu Oqartussani pitsanngorsaanermut iluaqutaanerpaasussat
  • Pilersaarutit innuttaasunut inuussutissarsiutinillu ingerlataqartunut toqqaannartumik toqqaannganngikkaluartumillu kinguneqarluarnerusussat
  • Pilersaarutit aningaasalersueqataaffigineqartut
  • Pilersaarutaasinnaasut (assersuutigalugu attaveqaatit piorsarneqarnerat aamma tunngaviusumik paasissutissat pillugit)
  • Pilersaarutit annikitsut (iluatsilluarsinnaappata)


Tunngavik 1

Paasiuminartuuneq, ammaneq ilaalersitsinerlu annertusillugit
Innuttaasut, suliffeqarfiit, tusagassiortut, politikerit il.il. Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfiup nittartagaani digitalikkut suliniutit atuarsinnaavaat.

Aammattaaq apersuisoqarneratigut aamma naammagisimaarinninnermik misissuinertigut in-nuttaasut suliffeqafiillu ilanngutitinneqassapput. Videokkut tunngavik, ilaatigut kikkut tamat oqar-tussaaqataallutik oqaloqatigiinnermik annertusisitsisussaq aamma nunaqarfiit illoqarfiillu akornanni ataqatigiinnermik pilersitsisussaq tassaavoq periusissiami salliutilluarneqartut suliniutit ilaat.

Tunngavik 2

Soqutigisaqaqatigiippassuit akornanni suleqataanissamut peqataanissamullu kaammattuineq
Suliatigut oqalliffimmik pilersitsisoqarsimavoq, assersuutigalugu Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfimmi naapeqatigiipallassinnaanermik aaqqissuussinerit. Peqatigiiffik Qissartoq, Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfiup siulittaasuuffigisaa, kalaallit nunaanni inuussutissarsiortuni aamma pisortat ingerlataqarfiini suliatigut inuttullu immikkoortiterisoqanngitsumik ilisimasanik avitseqateqarnissamik digitalinngortitsinermillu suliaqarpoq.

Tunngavik 3

Digitalikkut kiffartuussinernut tatiginninneq sakkortusiniarlugu pissutsit eqqortut pilersikkit Digitalinngortitsinermut atatillugu IT isumannaatsoq, inatsisitigut toqqammaviit atassuteqaatillu suliniutini salliutinneqartut.

Tunngavik 4

Pisortat ingerlataqarfiinut naalakkersuisut periusissiaannik akuersineq
Naalakkersuisooqatigiit isumaqatigiissutaani ”Nuna ataasiusoq – inuiaat ataatsimoortut”-ni pisortat ingerlataqarfiinut siunertat arlallit nassuiarneqarput, aamma ”Namminersorlutik Oqartussat kommunillu akornanni suleqatigiinnissamut isumaqatigiissut pillugu nassuiaammi” siunertat taakku piviusunngortinnissaat ilaallutik. Digitalinngortitsinermut periusissiap isumaqatigiissutit taakku marluk tapersersorpai.

Tunngavik 5

Aqutsisuniit politikkikkullu tapersersorneqarnissaq isumagiuk
Naalakkersuisut periusissiaq tassanilu suliniutit akuerissavaat.
Periusissiaq tassanilu suliniutit Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuisoqarfinni pisortani tun-ngaveqarput, kommuniniillu aamma KANUKOKA-mi pisortat qullersat FOIS-imi (Pisortat ataatsimoorlutik IT-mi aqutsisoqatigiivi) sulinermit sunnerneqarlutik.

Nalingat allaaserineqassaaq aamma sulinermik ingerlataqartunit nassuiarneqarluni, tassanimi digitalinngortitsineq toqqaannartumik iluanaaruteqarfiummat, aamma Namminersorlutik Oqartussani kommuninilu qullersat allanngortitsinernit

– IT atorlugu atornaguluunniit - suliffeqarfiit ataasiakkaat nalimik pilersitsinerannut akisussaasuullutik.

Tunngavik 6

Aaqqissugaanikkut aqutsinikkullu toqqamma-vinnik sunniuteqarluartunik pilersitsineq
Ataatsimoorluni Pisortat Suliniutaat pilersaarutinik iluatsitsilluartunik pilersitsinissamut aaqqissuussinermi aqutsinermilu tunngavinnik imaqarpoq.

Tunngavik 7

IT-mi suliniutinit pilersaarutip tamarmiusup nassuiarneqarneranik aalajangersaaneq
Pilersaarutip tamarmiusup nassuiarneqarnera Ataatsimoorluni Pisortat Suliniutaannut ilaavoq KANUKOKA-p, kommunit aamma Namminersorlutik Oqartussat akornanni suleqatigiinnermi ineriartortitsisutut, aamma Prince2-mi naleqqussakkamik aallaaveqarluni. Pilersaarutip tamarmiusup nassuiarneqarnera suliniut aallartinniarlugu, aqunniarlugu nalilersorniarlugulu aalajangiinissamut tunngavimmut ilaavoq.

Tunngavik 8

Aqutsinermut atulersitsinermilu malittarinninnermut suliffeqarfimmi piginnaasaq nukittorsarneqarli
Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik pikkorissaanikkut nalilersuinikkullu aqutsisoqatigiit sulinerannut naleqqiullugu piginnaasat kivinneqarnissaannik suliaqarpoq. Tamatuma saniatigut Pilersaarutip tamarmiusup nassuiarneqarneranit sunniutinik uuttuinernik suliaqartoqarpoq, aamma Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik suliniutinik nalilersuisarluni.

Tunngavik 9

Periusissiami aalajangiinerit isiginiarneqarlik
Suliniutini digitalinngortitsinermi suliniutit ilaattut iluanaarutit piviusunngortinnissaat ilusilersornerilu suliarineqarput.

Tunngavik 10

Inatsisitigut toqqammaviit misissorlik nutarterlugillu allannguinernut naleqqutilerlugit
Internettikkut aaqqiinerit assersuutigalugu Digital postip atulersinnissaanut naleqqiullugu inatsisit nutarterneqarput.