Projekter

Programmip imai:

Tunngaviusumik paasissutissanut programmi suliniutinik immikkuualuttunik arlalinnik imaqarpoq, tamakku tamarmik immikkut ataatsimut pisortat paasissutissaataannik suliaqartuupput. Matuma ataani naatsumik allaaserinninnerit paasissutissanullu annertunerusunut linkit.  

 

Ilisarititsineq:

Tunngaviusumik paasissutissanut programmi pisortat ataatsimut tunngaviusumik paasissutissaataat aqutsisoqatigiinnit ataqatigiissarneqarput. Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup Ataatsimut paasissutissalereriaatsinut suliniutit akisussaaffigai, tamanna pillugu saamiup tungaani qinigassani paasissutissat annertunerusut iserfigisinnaavatit. Suliniutit immikkuualuttut sinneri Akileraartarner-mut Aqutsisoqarfimmit, Ineqarnermut, Sanaartornermut Attaveqarnermullu Naalakkersuisoqarfim-mit, Nuna tamakkerlugu pilersaarusiortarnermut immikkoortortaqarfimmit Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfiup ataaniittumit kiisalu Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit ataqati-giissarneqarput.

 

Tunngaviusumik paasissutissanut programmimi suliniutit pil-lugit takussutissiaq takuuk 

GD 1: Najugaqarfiit pillugit paasissutissat

Najugaqarfiit, immikkoortut sumiiffiillu pil-lugit paasissutissat atorneqarsinnaaffii tamak-kerlugit atorneqassapput.

Najugaqarfiit pillugit paasissutissat akimut pitsanngorsarneqassapput atoqqinneqarlutillu, suliassaqarfimmi digitali atorlugu sunniuteqarluartumik ingerlatsinissamut ataa-tsimut tunngavissiisumik, suliffeqarfinnilu an-nertusiartortitsinermut nutaaliornermullu ilua-qutaasumik aamma politiinit, ambulancinit al-lallu eqqoqqissaartumik sumiiffissiinissamik pisariaqartitsisunit pitsaanerpaamik atorneqar-sinnaasunngortissallugit.

Nalunaarsuiffinnik piginnittoq: Nuna tamak-kerlugu pilersaarusiortarnermut immikkoor-tortaqarfik, Aningaasaqarnermut Naalakker-suisoqarfik.

 

GD 3: Inuit pillugit paasissutissat

Qitiusumik inuit nalunaarsorsimaffianni (inut-tut normu) inuit pillugit paasissutissat sulia-reqqinneqassapput pitsanngorsarneqarlutillu.

Inunnik nalunaarsuisarneq pisariinnerulersin-niarlugu ataqatigiinnerulersinniarlugulu Paa-sissutissanillu agguaassissut aqqutigalugu inuit pillugit paasissutissanik siammarterisar-neq pitsanerulersinniarlugu siunnersuutinik arlalinnik suliaqartoqarsimavoq. Taakku tun-ngaviusumik paasissutissanut programip ataa-ni suliniutini immikkuualuttuni timitalersor-neqassapput.

Nalunaarsuinermik piginnittoq: Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik.

GD 5: Nuna pillugu paasissutissat

Tunngaviusumik paasissutissanut isumaqati-giissutip immikkoortuini sisamaasuni nunap assiliornera pillugu paasissutissat, Nunap immikkoortuisa assiliornerat Danmarkimilu portussutsinut uuttueriaaseq tamanit atorne-qarsinnaasunngortinneqarsimasut, 1. januar 2013-imilu tamanit, tassalu aningaasarsior-nermik siunertalinnit aningaasarsiornermillu siunertaqanngitsunit atorneqarsinnaalerlutik.

FOT-suleqatigiinnermi peqataasut (Geodata-styrelsen kommunillu) FOTdanmarkimut pe-riusissamut tunngavissaq nutaaq suliarisima-vaat aprilimilu 2014-imi FOT-imi suleriaasis-saq nutaaq akueralugu, tassuunakkut nuna tamakkerlugu FOT-imi paasissutissat imaasa soqutiginassusiisalu FOT-imi paasissutissat sumiiffinni allaffissornikkut aqutsinermi tunngavittut atorneqarsinnaasunngortinneqarput.

Danmarkimi portussutsinut uuttueriaatsip tamanit atorneqarsinnaanngortinneranut ilaatillugu Geodatastyrelsip Danmarkimi Portussutsinut uuttueriaatsip malinnaatin-neqarnera qulakkeerpaa, tamatumalu nuna tamakkerlugu ukiuni tallimakkaartuni ma-linnaatitsisarnera assigalugu.

Nalunaarsuinermik piginnittoq: Nuna tamak-kerlugu pilersaarusiortarnermut immikkoor-tortaqarfik, Aningaasaqarnermut Naalakker-suisoqarfik

 

GD 6: Ataatsimut paasissutissalereriaaseq

Paasissutissalereriaatsimut suliniutikkut tun-ngaviusumik paasissutissat ataqatigiissumik saqqummiunneqartassapput.

Paasissutissat siunissami Paasissutissanik ag-guaassissummut tunniunneqartartussat periaa-tsit assigiinngitsorpassuit uppernasaasersorne-qarsimasut maannakkut ataatsimut iluitsunngorlugit inissitsiterneqarsinnaanngikkallarput. Paasissutissalereriaatsimut suliniutikkut anguniarneqarpoq aaqqissuussat immikkuualuttut assigiinngitsut ataqatigiissumik assigiiaartumillu aaqqissuunnissaat oqartussaqarfiit assigiinngitsut paasissutissaatiminnut atorsinnaasaannik. Tamanna pisortat tunngaviusumik paasissutissaataannik assigiiaartunngortitsissaaq.

Oqartussaqarfik akisussaasuusoq: Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfik.

Paasissutissat annertunerusut uani atuarsinnaa-vatit.

 

 

GD 2: Illuutit pillugit paasissutissat

Illuutit sanaartukkallu pillugit paasissutissat, kikkul-lu piginnittuunersut assigiissakkamik isumannaatsu-millu nalunaarsorneqassapput.

Illuutit pillugit paasissutissat ullumikkut assigiinngi-tsunit arlalinnit nalunaarsorneqarput, taamaattumik pisortani oqartussaqarfiit assiliortukkanik nalunaar-suiffeqarnermut ingerlatsinermut aserfallatsaaliui-nermullu pisariaqanngitsumik aningaasartuuteqartar-put. Taamaattumik programmi ilaani illuutit pillugit paasissutissat pisortat illuutinut nalunaarsuiffiit nu-tarsarneqassapput, taamaalillutik paasissutissat assi-giiaartunngortinneqarlutillu suliariuminarnerulersin-neqassapput.

Nalunaarsuiffimmik piginnittoq: Ineqarnermut, Sa-naartornermut Attaveqarnermullu Naalakkersuiso-qarfik

 

GD 4: Suliffeqarfiit pillugit paasissutissat

Suliffeqarfiit pillugit paasissutissat Suliffeqarfiit pillugit qitiusumik nalunaarsuiffiat (CVR) aamma Ingerlatseqatigiiffinnut nalunaarsuiffik pitsanngor-sarneqassapput.

CVR-nalunaarsuiffimmi paasissutissat piusut ullu-mikkut ilaat imamikkut amigaateqartarput tutsuigi-nassusiilu amigartarlutik. Tamatuma kinguneranik oqartussaqarfiit ilaat namminneq nalunaarsuiffinnik pilersitsisimapput. Tamanna siunertamut naaper-tuutinngilaq marloqiusamillu nalunaarsuinerulluni, aserfallatsaalineqarneri suliffeqarfinnut oqartussa-qarfinnullu pisariuvoq. Taamaattumik programmip ilaanit suliffeqarfiit paasissutissaataat nutarterneqas-sapput suliffeqarfiillu nalunaarsorneqarnerat nutaali-orfigineqassalluni, taamaalilluni marloqiusamik na-lunaarsuineq pisariaarutissaaq.

Nalunaarsuiffimmik piginnittoq: Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik

 

GD 6: Paasissutissanik agguaassissut

Paasissutissanik agguaassissut paasissutissanik suk-kasuumik tutsuiginartumillu oqartussaqarfinnut su-liffeqarfinnullu siammarterisassaaq.

Suliniutikkut pingaarnertut anguniagaavoq pisortani paasissutissanik siammarterinerup sunniuteqarluartu-mik pisariillisarnissaa. Taamaaliortoqassaaq siam-martereriaatsit piusut ataatsimut siammarterivissa-mut katersorneratigut aamma ataatsimut katersuif-fimmit siunissami pisortaqarfiit allat siammarterisin-naanerat qulakkeerneratigut. Pisortat paasissutissaa-taasa ilaannut tamanna malunnaatilimmik aningaa-sartuutikillisaataassaaq.

Oqartussaqarfik akisussaasuusoq: Digitalimik Sullis-sinermut Aqutsisoqarfik.

Paasissutissat annertunerusut uani atuarsinnaavatit