Programmimut tunngaviit

Tunngaviit:

 1. Tunngaviusumik paasissutissanut programmi FOIS-ip ataani aaqqissorneqarpoq, tassannga aqutsisoqatigiit toqqarneqarput

 2. Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfiup programmimik aqutsineq isumagisaraa aqutsiso-qatigiinnullu qullersaqarfiulluni

 3. Nalunaarsuinermik suliniutinut tamanut suliniummut aqutsisussamik toqqaasoqartarpoq. Suliniutini aqutsisut akisussaaffigaat nalunaarsuinermi suliniutit ataatsimut assigiissaarissu-tit atorlugit naammassineqarnissaat. Suliniutini aqutsisut programmimi aqutsisunik qullersa-qarput. Suliniutini aqutsisut FOP  (Pisortat suliniutini ataatsimut suleriaasiat) aamma Nam-minersorlutik Oqartussat suliniutinut sakkussaataasiviat atussavaat. Sulianik ingerlatseriaa-tsinut paasissutissalereriaatsinullu ataatsimut assigiissaarissutitut titartaganngortitsisarneq (UML metode) atorneqassaaq

 4. Ingerlatat tamarmik assigiissaarissutinit ikorfartorneqassapput, tamatumani paasissutissanik agguaassissummut oqartussaqarfik isumaqatigiissuteqarfigineqassalluni

 5. Suliniummik aqutsineq aallaavittut nalunaarsuinermik piginnittumit isumagineqartarpoq. Tamanna ajornarpat immikkoortoq Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit ikiorne-qassaaq. Suliniutini aqutsisut Digitalimik Sullissinermut Aqutsisoqarfimmit akuerineqartarput

 6. Suliniutinik aqutsisut pisortani suliniutinik aqutsinermik ilinniartitaaneq naammassisimassa-vaat (Namminersorlutik Oqartussat)

 7. Immikkoortut atugassanik ilisimasanillu tunniussisassapput

 8. Suliassat pingasunut sammivilerlugit aaqqissuunneqarput: Inatsisilerineq/inatsisiliorneq, Aningaasaqarneq aaqqissuussaanerlu kiisalu IT/Teknik

 9. Programmimi aqutsisup tunngaviusumik paasissutissanut tunngatillugu DK-mi oqartussa-qarfinnut attaveqarneq tamaat ataqatigiissassavaa

 10. Programmimi aqutsisut attaveqaqatigiinnermi periusissaq akisussaaffigissavaat

 11. Nalunaarsukkanik qarasaasiatigut qitiusumik toqqorsiveqarfiit