Digitalikkut tunngaviit pingaarutillit

Pisortat digitalinngortitsinerannut OECD-p tunngvii qulit Digitalinngortitsinermut periusissiami
tunngavigineqarput.

Digitalinngortitsinermi periusissiap sunniutai Naalakkersuisunit uuttorneqarsinnaassapput. Periusissiami sammisanut ataasiakkaanut tama-nut toqqaannartumik sunniutini uuttuinerni aqu-tsisunit politikerinillu akisussaasunit erseqqissar-neqartussat iluanaaruteqarfiusut arlallit nassuiar-neqarsimapput.

Iluanaarutit angunissaannut taamatut sukanga-suumik isiginninniarneq inuiaqatigiit aningaasar-siornikkut unamminartuinut atatillugu isigineqassaaq.

Tunngavik 1

Paasiuminartuuneq, ammaneq ilaalersitsinerlu annertusillugit Innuttaasut, suliffeqarfiit, tusagassiortut, politi-kerit il.il. Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfiup nittartagaani digitalikkut suliniutit atuarsinnaa-vaat.

Aammattaaq apersuisoqarneratigut aamma naammagisimaarinninnermik misissuinertigut in-nuttaasut suliffeqafiillu ilanngutitinneqas-sapput. Videokkut tunngavik, ilaatigut kikkut tamat oqar-tussaaqataallutik oqaloqatigiinnermik annertu-sisitsisussaq aamma nunaqarfiit illoqarfiillu akor-nanni ataqatigiinnermik pilersitsisussaq tassaavoq periusissiami salliutilluarneqartut suliniutit ilaat.

Tunngavik 2

Soqutigisaqaqatigiippassuit akornanni suleqataanissamut peqataanissamullu kaammattuineq
Suliatigut oqalliffimmik pilersitsisoqarsimavoq, assersuutigalugu Digitalinngortitsinermut Aqutsi-soqarfimmi naapeqatigiipallassinnaanermik aaq-qissuussinerit. Peqatigiiffik Qissartoq, Digitalin-ngortitsinermut Aqutsisoqarfiup siulittaasuuf-figisaa, kalaallit nunaanni inuussutissarsiortuni aamma pisortat ingerlataqarfiini suliatigut inut-tullu immikkoortiterisoqanngitsumik ilisimasanik avitseqateqarnissamik digitalinngortitsinermillu suliaqarpoq.

Tunngavik 3

Digitalikkut kiffartuussinernut tatiginninneq sakkortusiniarlugu pissutsit eqqortut pilersikkit
Digitalinngortitsinermut atatillugu IT isumannaa-tsoq, inatsisitigut toqqammaviit atassuteqaa-tillu suliniutini salliutinneqartut.

Tunngavik 4

Pisortat ingerlataqarfiinut naalakkersuisut periusissiaannik akuersineq
Naalakkersuisooqatigiit isumaqatigiissutaani ”Nuna ataasiusoq – inuiaat ataatsimoortut”-ni pisortat ingerlataqarfiinut siunertat arlallit nas-suiarneqarput, aamma ”Namminersorlutik Oqar-tussat kommunillu akornanni suleqatigiinnissa-mut isumaqatigiissut pillugu nassuiaammi” siunertat taakku piviusunngortinnissaat ilaallutik. Digitalinngortitsinermut periusissiap isumaqa-tigiissutit taakku marluk tapersersorpai.

Tunngavik 5

Aqutsisuniit politikkikkullu tapersersorneqarnissaq isumagiuk Naalakkersuisut periusissiaq tassanilu suliniutit akuerissavaat.

Periusissiaq tassanilu suliniutit Namminersorlutik Oqartussani naalakkersuisoqarfinni pisortani tun-ngaveqarput, kommuniniillu aamma KANUKOKA-mi pisortat qullersat FOIS-imi (Pisortat ataatsi-moorlutik IT-mi aqutsisoqatigiivi) sulinermit sunnerneqarlutik.

Nalingat allaaserineqassaaq aamma sulinermik ingerlataqartunit nassuiarneqarluni, tassanimi digitalinngortitsineq toqqaannartumik iluanaaru-teqarfiummat, aamma Namminersorlutik Oqar-tussani kommuninilu qullersat allanngortitsinernit

– IT atorlugu atornaguluunniit - suliffeqarfiit ataa-siakkaat nalimik pilersitsinerannut akisussaasuul-lutik.

Tunngavik 6

Aaqqissugaanikkut aqutsinikkullu toqqamma-vinnik sunniuteqarluartunik pilersitsineq
Ataatsimoorluni Pisortat Suliniutaat pilersaaruti-nik iluatsitsilluartunik pilersitsinissamut aaqqis-suussinermi aqutsinermilu tunngavinnik imaqar-poq.

Tunngavik 7

IT-mi suliniutinit pilersaarutip tamarmiusup nassuiarneqarneranik aalajangersaaneq
Pilersaarutip tamarmiusup nassuiarneqarnera Ataatsimoorluni Pisortat Suliniutaannut ilaavoq KANUKOKA-p, kommunit aamma Namminersor-lutik Oqartussat akornanni suleqatigiinnermi ineriartortitsisutut, aamma Prince2-mi naleqqus-sakkamik aallaaveqarluni. Pilersaarutip tamarmiu-sup nassuiarneqarnera suliniut aallartinniarlugu, aqunniarlugu nalilersorniarlugulu aalajangiinis-samut tunngavimmut ilaavoq.

Tunngavik 8

Aqutsinermut atulersitsinermilu malittarinnin-nermut suliffeqarfimmi piginnaasaq nukittorsar-neqarli
Digitalinngortitsinermut Aqutsisoqarfik pikkoris-saanikkut nalilersuinikkullu aqutsisoqatigiit suline-rannut naleqqiullugu piginnaasat kivinneqarnis-saannik suliaqarpoq. Tamatuma saniatigut Pilersaarutip tamarmiusup nassuiarneqarneranit sunniutinik uuttuinernik suliaqartoqarpoq, aamma Digitalinngortitsiner-mut Aqutsisoqarfik suliniutinik nalilersuisarluni.

 

 

Tunngavik 9

Periusissiami aalajangiinerit isiginiarneqarlik
Suliniutini digitalinngortitsinermi suliniutit ilaattut iluanaarutit piviusunngortinnissaat ilusilersornerilu suliarineqarput.

Tunngavik 10

Inatsisitigut toqqammaviit misissorlik nutarterlugillu allannguinernut naleqqutilerlugit
Internettikkut aaqqiinerit assersuutigalugu Digital postip atulersinnissaanut naleqqiullugu inatsisit nutarterneqarput.

Pilersaarutit uku pingaar-nerutinne-qassapput


Pilersaarutit peqqinnissamut iluaqutaanerusut


Pilersaarutit innuttaasunut inuussutissarsiutinillu ingerlataqartunut pitsaasumik tunniussaqarfiuneru-sussat


Pilersaarutit kommunini Namminersorlutillu Oqartussani pitsanngorsaanermut iluaqutaanerpaasussat 


Pilersaarutit innuttaasunut inuussutissarsiutinillu ingerlataqartunut toqqaannartumik toqqaannganngikka-luartumillu kinguneqarluarneru-sussat  


Pilersaarutit aningaasalersue-qataaffigineqartutPilersaarutaasinnaasut (assersuutigalugu attaveqaatit piorsarneqarnerat aamma tunngaviusumik paasissutissat pillugit) 


Pilersaarutit anni-kitsut
(iluatsilluarsinnaappata)