airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Hvad er PDA?

Fælles Offentlig Digital Porteføljestyregruppe – PDA er nedsat med henblik på at være et:
  • koordinerende og rådgivende organ mellem beslutningstagerne i hhv. Selvstyre og kommunerne inden for fælles offentlige digitaliseringstiltag og –projekter
  • informerende organ som sikrer information mellem kommunerne og Selvstyret, og via medlemmerne sikre information tilbage i egen organisations relevante fora.
PDA prioriterer, hvilke projekter i den nationale digitaliseringsstrategi, der skal finansieres af finanslovskonto 40.98.02. PDA refererer til ressortansvarlige Naalakkersuisoq for Digitaliseringsstyrelsen.

Digitaliseringsstyrelsen er sekretariat for styregruppen.