Status og porteføljeoverblik

Følg med i den aktuelle status på Digitaliseringsstrategiens projekter

Statusrapportering projekter
Digitaliseringsstyrelsen indhenter løbende status på alle projekter. Da en del af projekterne allerede i dag anvender Selvstyrets projekt- og porteføljestyringsværktøj ProjectFlow giver det mulighed for at skabe et ensartet overblik over alle projekternes status og fremdrift.

Du kan her se det seneste overblik over projekterne.

Grunddata

Initiativ Forudsætningsprojekt  Effektiviseringsprojekt  Serviceforbedringsprojekt  Start  Slut   Fase Status  Projektejer                                                                                                                               

Effektiv offentlig sektor

Initiativ Forudsætningsprojekt  Effektiviseringsprojekt  Serviceforbedringsprojekt  Start  Slut   Fase Status  Projektejer 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Digital Uddannelse og Kompetencer

Initiativ Forudsætningsprojekt  Effektiviseringsprojekt  Serviceforbedringsprojekt  Start  Slut   Fase Status  Projektejer 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Sundhed for alle

Initiativ Forudsætningsprojekt  Effektiviseringsprojekt  Serviceforbedringsprojekt  Start  Slut   Fase Status  Projektejer 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Innovation og investeringer

Initiativ Forudsætningsprojekt  Effektiviseringsprojekt  Serviceforbedringsprojekt  Start  Slut   Fase Status  Projektejer