Standardkontrakt for længerevarende it-projekter

K02 er en standardkontrakt for længerevarende it-projekter og er velegnet til større komplekse it-projekter, som indebærer faseopdelte delleverancer

Anvendelsesområdet for K02 omfatter udviklings- og implementeringsprojekter af en vis størrelse, der typisk vil være karakteriseret ved følgende:

  • Et væsentligt økonomisk omfang, der ligger over udbudsgrænsen
  • Et tidsforløb på over 6 måneder
  • Høj teknisk og organisatorisk kompleksitet
  • En større grad af specialudvikling
  • Tjenesteydelser indgår i et ikke ubetydeligt omfang

Det samlende system forudsættes leveret og implementeret i et antal faseopdelte leverancer.