Standardkontrakt for kortvarige it-projekter

K01 er målrettet leverance af standardprodukter, hvortil der kun i begrænset omfang skal ske specialtilpasninger

Standardkontrakten for kortvarige it-projekter, K01, blev offentliggjort i 2004.

Kontrakten, der oprindeligt er tiltænkt offentlige it-anskaffelser, indgår i en kontraktpakke, der ligeledes indeholder ni modelbilag og en vejledning.

Den samlede kontraktpakke er resultatet af en dialog mellem de parter, som i sin tid sad med i den arbejdsgruppe, der udarbejdede den, nemlig Videnskabsministeriet (formand), Økonomistyrelsen, kammeradvokaten, Dansk IT og IT-Brancheforeningen. Den har på denne baggrund opnået karakter af en forhandlet standard (Agreed document).

Kontrakten er tilstræbt udformet således, at den i videst muligt omfang opfylder offentlige institutioners behov i forbindelse med it-anskaffelser.

Der foreligger en samlet kontraktpakke bestående af følgende:

  • Standardkontrakt for kortvarigt it-projekt K01
  • Vejledning til kontrakt og bilag
  • Modelbilag