Standardkontrakt for agile it-projekter

K03 med tilhørende bilag er en offentlig standardkontrakt, der er velegnet til udvikling af it-systemer efter en agil metode

K03 blev offentliggjort i december 2012. Kontrakten er målrettet større faseopdelte it-projekter, hvori udviklings- og implementeringsydelser har stor vægt. Kontrakten kan bringes i anvendelse i Den fællesoffentlige projektmodel.

Kontakt Digitaliseringsstyrelsen for mere information.