Standardkontrakter

Baggrunden for at udarbejde standardkontrakter er at gøre det nemmere at indgå kontrakter om indkøb af it-systemer, både for kunde og for leverandør, samt at skabe et fælles paradigme for udarbejdelse af it-kontrakter.

 

Der findes tre forskellige standardkontrakter, som har hvert sit anvendelsesområde:

  • K01 er målrettet leverance af standardprodukter, hvortil der kun i begrænset omfang skal ske specialtilpasninger.
  • K02 er velegnet til større komplekse it-projekter, som indebærer faseopdelte delleverancer.
  • K03 er velegnet til it-projekter, hvori der anvendes agile udviklingsmetoder.

Digitaliseringsstyrelsen anbefaler anvendelse af standardkontrakterne (K01, K02, K03) inden for de respektive kontrakters anvendelsesområde. Standardkontrakterne kan desuden anvendes til it-projekter i kommuner og det private marked.