Reviewmodel

For at sikre fremdrift, men også fortsat målfokus og relevans, er det vigtigt at projekter løbende bliver reviewet.

Det er utrolig vigtigt at foretage en løbende kvalitetssikring af projekter. Dette kan gøres ved at projektejer eller styregruppe sikrer at der gennemføres reviews af projektet med en vis frekvens og som minimum ved faseovergange.

Digitaliseringsstyrelsen har udarbejdet en reviewmodel, som er tilpasset Den Fælles Offentlige Projektmodel.

  • Reviewmodel

Digitaliseringsstyrelsen sikrer at der løbende gennemføres reviews af projekter som finansieres af strategien. Herudover tilbyder Styrelsen at gennemføre reviews for alle IT- og digitaliseringsprojekter.