Idéfase

Idefase

Formålet med idéfasen er at undersøge, om jeres idé er bæredygtig. Det er her, ledelsen tager stilling til, om der skal bruges ressourcer på at gå videre til analysefasen.

Kriterier for at starte: En god idé.

Idéfasen bliver gennemført, før projektet formelt er etableret. Den bliver typisk startet på baggrund af en forventning om enten at kunne effektivisere arbejdsgange, styrke kvaliteten af en service, eller fordi der er stillet krav om implementering af ny lovgivning.

I idéfasen skal der gennemføres en første analyse af, om jeres idé vil kunne resultere i et bæredygtigt projekt. I skal undersøge hvilke gevinster, I kan forvente, og lave et overslag over projektets udgifter – også selvom det kan være svært. I skal også beskrive, hvad der skal til for at analysere idéen nærmere i analysefasen, så ledelsen på den baggrund kan beslutte, om I skal gå videre og etablere et egentligt projekt. Resultaterne af jeres arbejde beskrives i et ide-oplæg – også kaldet et projektkommissorium. Det er en rigtig god idé allerede her at arbejde med de indledende tanker til en business case.

I idéfasen er det fagfolk fra forretningsområdet, der skal på banen.Aktiviteter:

 • Forundersøgelse
 • Budgetplan
 • Inddrag interessenter fra fagområdet


Kriterier for at overgå til næste fase:

 • Projektkommissoriet

Idé


   

Tjekliste til idéfasen

I idéfasen er det oplagt, at I stiller jer selv nedenstående spørgsmål og handler på evt. usikkerheder: 

 • Er behovet tilstede og reelt, eller er det blot båret af en entusiastisk idégiver? 
 • Kompleksitet: Er det let at forstå ideen? Er det let at teste værdien af ideen? 
 • Er der fokus på det forretningsmæssige potentiale og ikke blot på en teknologisk idé? 
 • Er ideen let at dele, og hvilken kommunikationsform passer til målgruppen? 
 • Hvem er den primære kunde? Og hvem får også værdi, hvis ideen bliver til virkelighed? 
 • Hvilken organisation er der behov for til at realisere ideen? Er der udpeget forandringsagenter? 
 • Hvis I vil bruge uafprøvet teknologi, kan I så acceptere risikoen? 
 • Hvordan understøtter idéen organisationens strategi og vision? 
 • Hvem skal involveres for at kvalificere idéen? 
 • Hvem er den rigtige projektejer? 
 • Skal processer ændres, og har vi tilstrækkelig viden om hvordan? Vil brugere let kunne lære nye processer? Er der fokus på hvilke processer, som ikke er relevante efterfølgende? Er der behov for hjælp til at beskrive henholdsvis nuværende og kommende arbejdsprocesser? 
 • Hvad vil de største risikofaktorer være, og hvordan kan vi minimere dem i analysefasen?