Anskaffelsesfase

Anskaffelsesfase

Formålet med anskaffelsesfasen er at beskrive jeres behov og krav til den anskaffelse, der skal være med til at understøtte jeres forretningside, eks. et nyt it-system.

Formålet er også at gennemføre anskaffelsen frem til det tidspunkt, hvor kontrakten er klar til underskrift.

Kriterier for at starte: Godkendt faseovergangsrapport fra analysefasen. Opdateret BC.

Arbejdet omfatter forberedelse og gennemførelse af udbuddet.

Under forberedelsen vælger I jeres udbudsstrategi og specificerer de krav og behov, I har til jeres kommende leverandør. I skal blandt andet lægge jer fast på kontrakt- og udbudsform og tildelingskriterier.

Under gennemførelsen af udbuddet gør I udbudsmaterialet færdigt, offentliggør udbuddet og vurderer de indkomne tilbud, så I er klar til at underskrive kontrakten med den valgte leverandør i som det første i Gennemførelsesfasen.

I anskaffelsesfasen er der mange kompetencer i spil: Fremtidige brugere, forretningen, som skal realisere gevinsterne, it-arkitekter og jurister.

Aktiviteter

 • Opdater Business Case v.2.0
 • Forberedelse og gennemførelse af udbuddet herunder valg af udbudsstrategi og udfærdigelse af kravsspecifikationer
 • Gennemfør en testfase hvis relevant
 • Udfærdige kontrakt, skal være klar til underskrift, før næste fase kan påbegyndes
 • Inddrag sparring fra fagprofessionelle før kritiske valg foretages
 • Faseovergangsrapport

Kriterier for at overgå til næste fase:

 • Godkendt Faseovergangsrapport
 • Opdateret Business Case
 • Gør kontrakt klar til underskrift

Anskaffelse

Tjekliste til anskaffelsesfasen

I anskaffelsesfasen er det en god idé, at I stiller jer selv nedenstående spørgsmål og handler på evt. usikkerheder: 

 • Er der tænkt hele vejen rundt om udbudsstrategi, og er relevante eksperter inddraget? 
 • Har du afklaret, hvilken kontraktform, der vil være optimal? 
 • Er de beskrevne behov realistiske og ikke overambitiøse? 
 • Har du gjort dig overvejelser over, hvordan du skal formulere dine krav? 
 • Er der gjort overvejelser over, hvordan kontrakten bliver en win-win situation for både jer som kunde og for jeres leverandør? 
 • Er budgettet realistisk og er der afsat en risikopulje? 
 • Er samarbejdsorganisationen optimal? 
 • Har du drøftet og fået godkendt et testscenarie? (hvis relevant)