Den Fællesoffentlige Projektmodel

Modellen skal bidrage til bedre og mere ensartet planlægning, styring og gennemførelse af projekter i det fællesoffentlige

Modellen omfatter overordnede principper for styring af projekter og fordeling af ansvar og roller. Herudover hører en række produkter, værktøjer og vejledninger til modellen, som støtter arbejdet med projekter.

Modellen bygger på PRINCE2™, der igennem en årrække har været den grundlæggende projektmodel i Selvstyret. Der er lavet enkelte tilpasninger og brugt rigelig sund fornuft – helt i PRINCE2-ånden. Den bedste måde at anvende modellen på er at vurdere hvilke værktøjer er relevante i netop dit projekt og i hvilken udtrækning.

Se vejledningen for FOP-modellen her


Faseinddeling 
For at sikre en god styring skal projekter opdeles i faser. Vi anvender nedenstående fem faser. Faserne har hvert sit formål, og de er klart adskilte, så det er nemt at afgøre, hvornår en fase påbegyndes, og hvornår den er afsluttet.

Hvis projektet er stort eller meget komplekst, kan det deles op i mindre faser. Dette er med til at reducere projektets kompleksitet og risici.

Ansvar og roller
Ansvaret for ledelse og styring i de fem faser er forankret forskellige steder i organisationen. Styringen af projektet varetages af en styregruppe med en formand, seniorbrugere og seniorleverandør. Selve ledelsen af projektet varetages af en projektleder. Projektlederen kan enten komme fra forretningssiden, men kan også være en erfaren projektleder, som hentes fra en anden afdeling/enhed.

Hjælp til selvhjælp
Til modellen hører også en række produkter, værktøjer og vejledninger i form af skabeloner og dokumenter (se "Skabeloner til projektmodellen"). De kan bruges som støtte i jeres arbejde, være med til at sikre fremdriften i projektet og kvalificere jeres beslutningsgrundlag. Det vigtigste dokument er Business Casen (BC), som bruges i alle projekter og opdateres i hver fase.

Formålet med projektet
Projektet kan let blive et formål i sig selv, derfor er det vigtigt at have udgangspunktet i BC’en for øje igennem hele projektet. BC’en hjælper dig til at styre i løbet af projektet og til at holde fokus på realiseringen af de beskrevne gevinster, når styregruppen forelægges anbefalinger om væsentlige beslutninger.