Outsourcet it-drift

Naalakkersuisut har jf. Digitaliseringsstrategien besluttet, at der skal gøres en særlig indsats for at optimere og professionalisere indkøb og styring af it-området i den offentlige sektor. Selvstyret har i 2014 gennemført et udbud på it-drift og rådgiver om håndteringen af outsourcet it-drift samt arbejder for, at gode erfaringer på området kan deles på tværs af organisationer.

Erfaringer viser, at det kan betale sig at have fokus på at professionalisere den outsourcede it-drift. Derfor er der igangsat en koordineret indsats, hvor organisationerne kan lære af hinandens gode erfaringer og dele viden om, hvordan indkøb og styring af outsourcet it-drift bedst håndteres.

Indsatsen er forankret i Digitaliseringsstyrelsen, som har til opgave at rådgive og facilitere en videndeling på tværs af organisationerne samt at skabe et overblik over it-drift og udvikling i den offentlige sektor.