Implementeringscase F2

Se hvordan F2-projektet har planlagt og gennemfører implementeringen af et ESDH-system i Selvstyret

Når F2-projektet implementerer deres løsning, så anvendes en skræddersyet inkrementel implementering. Forud for selve produktimplementeringen ligger et stort stykke arbejde i forberedelse. Her kommer disciplinen forandringsledelse ligeledes i spil. Som du kan af nedenstående illustration, så baserer en del af aktiviteterne i implementeringsplanen sig på aktiviteter, man finder i forskellige forandringsmodeller.

Billede af implementeringsmodel

I den ovenstående grafik er hele projektets implementeringsmetode illustreret. De enkelte del-faser er beskrevet herunder:

 1. Varsling
 2. Projektetablering
 3. Forberedelse
 4. Undervisning til workshop
 5. Workshops
 6. Dokumentation og afstemning
 7. Konfiguration
 8. Test
 9. Uddannelse
 10. Indlæggelse af data
 11. Implementering
 12. Drift og driftsmøder
 13. Evaluering

Her ses det med tydelighed at implementering af et projekt, hvadenten det er et produkt, en ny arbejdsproces eller noget helt tredje, starter med en detaljeret planlægning og opkvalificering/uddannelse af brugerorganisationen.

Først efter at F2-projektet havde deres implementeringsmodel på plads, begyndte arbejdet med at koordinere idriftssættelsen med de enkelte enheder som skulle anvende systemet. I den nedenstående grafik, ses en plan for idriftssættelsen og her fremgår det at projektet anvender en inkrementel implementering, hvor de enkelte enheder i Selvstyret overgår til det nye system trinvist.

Idriftsættelsesplan