Implementeringsmodeller

Et af de væsentligste succeskriterier for et projekt, er at der er taget højde for implementeringen i organisationen

Der findes mange udtryk som beskriver de forskellige implementeringsmodeller. Vi i Digitaliseringsstyrelsen har valgt at anvende følgende udtryk:
  • "Big Bang"-implementering
  • Parallel implementering
  • Inkrementel/trinvis implementering
De forskellige implementeringsmodeller finder i dag anvendelse i mange projekter - måske er man bevidst om hvordan man har tænkt sig at implementere, men har ikke brugt et udtryk som beskriver metoden eller kommunikeret den ud til modtagerne. En del af en succesfuld implementering handler netop om at kommunikere implementeringsmodellen således at de involverede (brugere, ledelse og øvrige interessenter) er klar og forberedt på at tage imod implementeringen.

"Big Bang"-implementering

Som det fremgår at navnet, så er der tale om at implementeringen sker med et brag, altså man implementerer projektets leverancer på én gang. Det vil ofte være et projekt, hvor man kan overskue konsekvenser og risici implementeringen medfører. Der kan dog være undtagelser, hvor et pludseligt krav eller lovændring medfører at der behov for en "Big Bang" implementering af store projekter.

Parallel implementering

Med parallel implementering, har opretholdes det eksisterende system eller arbejdsform for eksisterende sager eller opgaver. Sideløbende med den eksisterende arbejdsgang, implementerer projektet den nye for de nye sager eller opgaver. Det kan være at enhedens medarbejdere deles op, så nye opgaver håndteres af den ene gruppe, mens igangværende opgaver håndteres af den anden. På den måde sikres det at enheden fastholder momentum og implementeringen sker i en glidende overgang.

Inkrementel/trinvis implementering

Skal implementeringen finde sted i flere/mange enheder, kan det være fordelagtigt at foretage en trinvis implementering. Det er med denne implementeringsform muligt at give enhederne maksimal support imens implementeringen finder sted. Den trinvise implementering giver samtidig projektet mulighed for løbende at tilpasse læringsmateriale og metode, i takt med at implementeringen finder sted. 

Nedenstående graf illustrerer hvor det anbefales at de forskellige implementeringsformer anvendes. Dette er en tommelfingerregel og der vil altid være situationer, hvor det ikke er muligt at vælge den optimale implementeringsmodel.

Enkelt projekt (overskuelige konsekvenser)

(mange konsekvenser) Komplekst projekt

”Big Bang”

Parallel implementering

Trinvis implementering