Lewins change management model

Lewins model består af tre faser med en række trin

Unfreeze

 1. Beslut hvad der skal ændres
  • Analysér organisationen og forstå den nuværende situation
  • Forstå hvorfor der er behov for forandring
 2. Sikr grundig forankring i topledelsen
  • Foretag interessentanalyse og sikr støtte fra nøglepersoner i organisationen
  • Gør behovet vigtigt/nødvendigt for hele organisationen
 3. Skab behovet for forandring (den brændende platform)
  • Skab en troværdig fortælling om behovet for forandring
  • Brug vision og strategi til at understrege vigtigheden og troværdigheden
  • Kommunikér visionen ift. den nødvendige forandring
  • Understreg behovet
 4. Håndtér og forstå tvivl og bekymringer
  • Forbliv åben overfor medarbejderes bekymringer og adressér dem ift. de nødvendige forandringer

Change

 1. Kommunikér ofte
  • Gør det ved planlægning og implementering af ændringerne
  • Beskriv gevinster/fordelene
  • Beskriv, præcist, hvordan forandringen vil påvirke alle
  • Forbered alle på de kommende forandringer
 2. Afmontér røgter
  • Besvar spørgsmål åbent og ærligt
  • Håndtér problemer når de opstår
  • Relater behovet for forandring til de operationelle nødvendigheder
 3. Uddelegér ansvar/magt
  • Faciliter muligheden for medarbejderindflydelse
  • Få mellemledere til at udstikke retning – på daglig basis om nødvendigt
 4. Involvér mennesker i processen
  • Skab kortsigtede gevinster for at forankre forandringen
  • Forhandl med eksterne interessenter (fagforeninger etc.)

Refreeze

 1. Forankr forandringen i organisationskulturen
  • Identificér hvilke elementer i kulturen, der understøtter forandringen
  • Identificér hvilke barrierer i kulturen der forhindrer fastholdelse
 2. Udvikl metoder til at fastholde forandringen
  • Sikr opbakning fra ledelsen
  • Skab et belønningssystem
  • Etabler et feedbacksystem
  • Tilpas organisationsstrukturen så den understøtter forandringen
 3. Tilbyd support og undervisning
  • Hold alle orienteret og sørg for at de er hjulpet
 4. Fejr successen!