Cyber- og informationssikkerhed

Forekomsten af it-relaterede trusler mod private borgere, virksomheder og offentlige myndigheder er stigende. Og udefrakommende cyberangreb mod digitale systemer er over en kortere årrække blevet mere udbredte og mere avancerede.

Flere og flere områder digitaliseres, hvilket er afgørende for den videre udvikling af velfærdssamfundet. Tilsvarende er det afgørende, at cyber- og informationssikkerhedsarbejdet professionaliseres og løbende udvikles.

Den digitale infrastruktur skal beskyttes. Det forudsætter, at cyber- og informationssikkerhed sættes på den ledelsesmæssige dagsorden og prioriteres.

Digitaliseringsstyrelsen har fået mandat af Naalakkersuisut til at etablere et nationalt Cyper- og informationssikkerhedsberedskab, og den første fase er i gangsat. Der planlægges afholdelse af et fælles møde med organisationerne i efteråret 2015, hvor temaet er udvikling af en national cyper- og informationssikkerhedsstrategi.

Samtidig er Digitaliseringsstyrelsen i gang med kortlægning af en mulig varslingstjeneste, som kan monitorere trends i omverdenen og orientere organisationerne præventivt. Der forventes oplæg til en sådan løsningen ultimo 2015.

National strategi for cyber- og informationssikkerhed (december 2014)

Anbefalinger til styrkelse af sikkerheden i statens outsourcede it-drift (august 2014)

Cyberforsvar, der virker (december 2013)

 

AktueltIt-sikkerhed:
Plakatkampagne 2014
Se plakaterne 


E-læring for it-brugere
Se slides

It-sikkerhed i Grønlands Selvstyre
Se filmen