Cloud computing i Norden

Nordisk Ministerråd har sat fokus på en række best pratice cases, hvor offentlige myndigheder på tværs af Norden har brugt cloud computing, fordi det vurderes at have et stort potentiale.

Den offentlige sektor er på baggrund af den økonomiske krise presset på budgetterne, og der er behov for at effektivisere og udvikle brugen af it. Cloud computing giver konkrete muligheder for at spare penge på drift og vedligeholdelse af it.

Derudover giver cloud computing mulighed for at øge fleksibiliteten inden for it, og det giver mulighed for innovation og vækst. Endelig kan brugen af cloud computing reducere strømforbruget i serverrummet.

Det uformelle forum for it-direktører under Nordisk Ministerråd har fået udarbejdet fire film med eksempler på, hvordan en række offentlige myndigheder på tværs af Norden har benyttet cloud computing. Formålet er at skabe inspiration og anspore andre til at gå i gang med at udnytte potentialet.

Læs mere om Cloud computing og se filmene