Cloud computing

Cloud computing er it leveret som en service

I stedet for at købe it-produkter, betaler man en abonnementspris for at få bestemte ydelser, der så leveres via internettet.

Se filmene "Hvad er cloud computing?" og "Hvorfor cloud computing?"

Traditionelt er it et produkt, der købes og sælges som andre fysiske produkter. Når en kunde fx har købt en server eller noget software, ejer kunden derefter produktet. Med cloud computing går it fra at være et produkt til at blive udbudt som en tjeneste, der leveres som en abonnementsordning via internettet.

Eksempler på cloud computing kan være et abonnement på en e-mailtjeneste eller på adgang til serverkapacitet, der leverer regnekraft og lagerplads. Der er stadig stor diskussion om hvilke muligheder og barrierer der er ved at benytte sig af cloud computing.

Digitaliseringsstyrelsen i DK har produceret to små film, der forklarer hvad cloud computing er, og hvilke fordele der kan være ved at benytte cloud computing.

 

Personoplysninger

Håndtering af personoplysninger i Grønland reguleres efter Registerlovene fra 1978, som bl.a. bestemmer at data skal ligge i et register et fysisk sted, hvorfor cloud computing i den henseende ikke pt er en mulighed i Grønland.

Ikrafttrædelse af Lov om håndtering af personoplysninger vil imidlertid åbne op for den nuværende praksis, idet godkendelse som sikkert 3. land giver mulighed for udveksling af data over grænser.

Den kongelige anordning af Lov om håndtering af personoplysninger er til politik behandling på Efterårssamlingen 2015.