Arkitektur og standarder

IT er et arbejdsredskab, der bliver anvendt til at fremme digitalisering af Grønland.

Anvendelse af IT skal,

  • skabe fundamentet for den videre digitalisering af Grønland

  • nedbringe IT-omkostningerne ved at samle driften af institutioners IT og høste stordriftsfordele ved at sammenlægge og standardisere systemer

  • tiltrække og fastholde IT-medarbejdere ved at skabe en attraktiv IT-arbejdsplads med gode muligheder for faglig udvikling og specialisering

  • Digitaliseringsstyrelsen har således ansvaret for at drive en effektiv IT-understøttelse og sikre en høj og ensartet IT-service på tværs af Grønland. Hovedopgaverne omfatter drift, support, udvikling og harmonisering af IT i Selvstyret.

    Aktuelt

    Cybersikkerhed


    Ved du hvad Cloud computing er?