Persondataloven

Persondataloven er en ny lov, som berører alle områder både i den offentlige og private sektor, der behandler persondata. 

Persondataloven afløser de 2 tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og private registre vedtaget i 1979.

PDL er en reaktion på den øgede informationsteknologi, og loven har til formål at:

  • sikre borgere indsigt i behandling af personoplysninger
  • sikre indsigelsesret overfor behandling af oplysninger
  • pålægge den behandlende instans for personoplysninger i at oplysningspligt overfor borgeren

 
Du kan finde vejledning her om:

1. I hvilke tilfælde gælder persondataloven

Hvornår gælder loven

Hvornår gælder loven ikke

Hvor gælder loven


2. Regler om behandling af personoplysninger

Grundlæggende krav til behandling

Tre typer af personoplysninger

Almindelige personoplysninger

Andre følsomme oplysninger

3. På nogle områder gælder der særlige regler for behandlingen

Videnskab og statistik

Personnumre

Adresserings- og kuvertbureauer

Registrering af telefonnumre

Kreditoplysningsbureauer

Markedsføring

Den registreredes rettigheder


4. Datasikkerhed

Sikring mod bl.a. uvedkommendes adgang til personoplysninger

Dataansvarlig eller databehandler5. Anmeldelse af behandlinger til Datatilsynet

Formålet med anmeldelsespligten

Offentlige myndigheders anmeldelsespligtDu kan finde Anordning til persondataloven her

Du kan finde bekendtgørelser:

Bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for den offentlige forvaltning i Grønland


Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger, som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland 

 

Bekendtgørelse om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger, som foretages for en privat dataansvarlig i Grønland


Bekendtgørelse om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) i Grønland