Digitaliseringsstyrelsen

- i front for et mere digitalt Grønland

Digitaliseringsstyrelsen blev etableret i 2013 og arbejder hver dag for at digitalisere det offentlige Grønland og bidrager dermed til Naalakkersuisuts vision om at styrke vækst og produktivitet samt sikre effektivisering af den offentlige sektor. Styrelsen har endvidere ansvar for en sikker og moderne IT understøttelse af opgaveløsningerne i Grønland Selvstyret, og er via de nye outsourcingaftaler med til at sætte nye standarder for IT i Grønland.

Grønland er godt på vej til at tage it og digitale løsninger til sig. Undersøgelsen ”Borgerne og IT i Grønland” fra 2014 viser, at tendensen fra de sidste 5 år fortsætter:

  • 77 % af borgere har adgang til internettet i hjemmet. En tilvækst på 28 % på et år.
  • 63 % af borgere efterspørger mere digital kommunikation med den offentlige sektor.
    En tilvækst på 13 % på et år.
  • 21 % flere borgere benytter sig af digital selvbetjening på et år.

Den offentlige sektor er således godt på vej. Selvstyret og kommunerne har sat barren højt og er ved at omstille den offentlige sektor, så den offentlige service fremover bliver meget mere digital.


Effektivisering og sammenhængende offentlig service
Digitalisering er et stærkt og afprøvet redskab til at effektivisere og modernisere administrationen, øge produktiviteten og skabe mere sammenhæng i borgernes og virksomhedernes oplevelse af den offentlige service end i dag.

Omstillingen til et mere digitalt offentligt Grønland kræver dog nytænkning, dialog og mod. Digitaliseringsstyrelsen står i spidsen for, at denne store omstilling lykkes og vores arbejde er derfor et afgørende indspil til moderniseringen af den offentlige sektor.


Fællesoffentligt samarbejde og mod til at prøve nyt
Få at nå målet om et mere digitalt offentligt Grønland skal der være en åbenhed over for nye styringsmodeller, mindre berøringsangst over for nye samarbejdskonstellationer, mod til at udvikle mindre bureaukratisk og digitaliseringsklar lovgivning samt vilje til at debattere omstillingen politisk.

Den enkelte kommune og myndighed vil skulle transformere hele deres måde at udøve forvaltning på og den store omstilling af samfundet skal kommunikeres, så borgerne og virksomhederne kender den nye virkelighed og føler sig trygge ved den.

Den digitale omstilling baserer sig derfor på et unikt fællesoffentligt samarbejde, som Digitaliseringsstyrelsen på mange områder faciliterer, men hvor alle deltagende parter har et stort ansvar for, at vi sammen kommer i land med et mere digitalt offentligt Grønland.