Persondataloven

Persondataloven er en ny lov, som berører alle områder både i den offentlige og private sektor, der behandler persondata.

Persondataloven afløser de 2 tidligere registerlove, lov om offentlige myndigheders registre og private registre vedtaget i 1979.

 

PDL er en reaktion på den øgede informationsteknologi, og loven har til formål at:

 

- sikre borgere indsigt i behandling af personoplysninger

- sikre indsigelsesret overfor behandling af oplysninger

- pålægge den behandlende instans for personoplysninger i at oplysningspligt overfor borgeren

 

Du kan finde vejledning her om: