LIVE fra Klima arrangement

Alle interesserede borgere over hele landet kunne følge det offentlige klimaarrangement i Katuaq på både grønlandsk og dansk torsdag aften d. 19. november.

2 computere med tilkoblede kameraer og mikrofoner sørgede for at optage arrangementet. Den ene mikrofon var sat op til tolken og den anden på oplægsholderene. Via to link på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside kunne man vælge at tilgå arrangementet på et af de to sprog.

Det var et jo et pilotprojekt, og det gik over al forventning, fortæller Tony Ditlevsdal, it-chef i Digitaliseringsstyrelsen. Fremover vil man kunne sidde hjemmefra og deltage i debatten, da vi inden for kort tid satser på at gøre løsningen interaktiv. Snart kan vi indfri vores mål i Naalakkersuisuts digitaliseringsstrategi – at alle interessenter uanset geografisk placering skal have adgang til viden og kunne deltage i diskussioner. Og det et væsentligt skridt i udviklingen af den demokratiske proces, at kommunikationsvejene bliver kortere og dialogen styrket.

Fredag d. 20. november blev der afholdt workshop for, alle der arbejder med klima og klimatilpasningsspørgsmål i kommuner og region. 

På workshoppen blev der præsenteret hel ny viden og et nyt datagrundlag i klimatilpasningsindsatsen.  Workshoppen var også tilgængelig for deltagerne gennem videoløsningen.

Flere deltagerne meldte tilbage, at selvom der havde været lidt lydudfald i forbindelsen, var det glædeligt, at man nu kan deltage i workshops gennem videoløsningen. Og mange ser frem til, at det bliver muligt også at komme i dialog og deltage i gruppearbejde og være i dialog i det virtuelle rum. Men som en af deltagerne udtalte, - det går den rigtige vej.

Konferencen var arrangeret af Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet og Danmarks Meteorologiske Institut.