Borgerundersøgelse om en IT uddannelse på universitetsniveauDer er en igangværende borgerundersøgelse, som har til formål at få kortlagt mulighederne, interessen og rammerne for at introducere en IT uddannelse på universitetsniveau i Grønland. Undersøgelsen foretages af Digitaliseringsstyrelsen og emnet er en vigtig led i den nationale digitaliseringsstrategi.

Deltag i undersøgelsen
Borgerundersøgelsen slutter mandag d. 7. september kort før midnat.
Du kan hjælpe ved at svare på spørgeskemaet eller ved at dele linket med dit netværk.

Spørgeskemaet er simpel, anonymt og tager ca. 1 minut at gennemføre.

Link: https://da.surveymonkey.com/r/S8SM2W2