2 dage med fokus på digital uddannelse og kompetence

Årets første Sarfarissoq seminar blev afholdt i Maniitsoq d. 25.-26. august. Her inviterede Qeqqata Kommunia og Digitaliseringsstyrelsen til to dage med inspirerende oplæg og workshops. Formålet var at skabe et forum, hvor deltagerne kunne dele deres erfaring og få inspiration til de næste skridt på vej hen imod bedre digital uddannelse og kompetencer.

Sarfarissoq seminaret blev skudt i gang af Naalakkersuisoq Nivi Olsen og Borgmester Hermann Berthelsen, som begge deltog aktivt i den kreative debat om digitalisering. De to dage var inddelt i 4 sessioner, hvor der blev afholdt oplæg af deltagere med forskellige baggrunde i både den offentlige og private sektor. Under seminaret blev der delt erfaring og viden om nuværende digitale tiltag og det fremtidige behov for digitalisering med udgangspunkt i Digitaliseringsstrategien. Derved blev der skabt et åbent forum for inspiration i tæt samarbejde mellem Qeqqata Kommunia og Digitaliseringsstyrelsen.

Behov for digitalisering

Den første dag var der fokus på evaluering af folkeskolen med inspiration fra flere forskellige digitale tiltag, som f.eks. e-læring, i Qeqqata Kommunia og besøg på Atuarfik Kilaaseeraq. Dertil blev der sat fokus på synlig ledelse og afholdt workshop for skoleledelsen og kommunalbestyrelsen.

Deltagerne fik også mulighed for at høre om hvordan digitalisering kan være nøglen til effektivisering og serviceløft. Digitalisering af den offentlige sektor blev nemlig det andet omdrejningspunkt på seminarets første dag, da Digitaliseringsstyrelsen afdækkede mulighederne med strategiens projekter. Interessen og behovet for digitalisering som drivkraft blev tydeligt allerede første dag. 

På seminarets anden dag blev der sat fokus på digitalisering af folkeskolen. Her blev deltagerne blandt andet inspireret af flere oplæg om kommunens tiltag om digitale medier i undervisningen. Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke præsenterede en række digitaliseringstiltag og kommunens lokale iPad-projekter i daginstitutioner og folkeskolen blev et centralt emne. Her forsøgte deltagerne selv med lektier og undervisning på iPads i en livlig workshop.

 

Eftermiddagen blev afholdt med oplæg og debat om fjernundervisning og nytænkning. Der var inspiration fra Qeqqata Kommunias brug af tjenesten Granny Cloud, hvor undervisere fra hele verden deler erfaring.  
Et andet lokalt tiltag omhandlede læreprocesser og flipped classroom, hvor det traditionelle ejerskab for undervisningen flyttes væk fra læreren og hen imod elevens aktive deltagelse i læringsprocessen.

Muligheden med Sarfarissoq

Sarfarissoq seminaret var det første i rækken som afholdes i 2015 og 2016. Formålet er at høste de digitale frø der blev sået tidligere på året og skabe et forum for videndeling og inspiration. Et mindre digitalt tiltag i et klasseværelse kan ende med at blive gennemført på tværs af kommunens skoler. Derfra kan det være en inspirationskilde til nye muligheder på tværs af landet og udbrede kendskabet til strategiens projekter. Sarfarissoq seminarerne har derfor et nationalt fokus, da de bygger på Naalakkersuisuts digitaliseringsstrategi 2014-17 i et tæt samarbejde med kommunerne.