Strategi: Se årsrapporten 2014

Digitaliseringsstrategien sætter borgeren i centrum uanset, hvor denne bor i landet.

Naalakkersuisut ser digitalisering som en drivkraft, som både kan bidrage til at modernisere samfundet, og binde landet tættere sammen på trods af store fysiske afstande.

Der er udmøntet 37 initiativer i Digitaliseringsstrategien ”Digitalisering som drivkraft”, fordelt på 6 hovedtemaer. I løbet af 2014 er der blevet implementeret seks af disse initiativer; heraf videokommunikation, der som supplement til det fysiske møde med borgeren vinder indpas i den offentlige sektor. Det reducerer bl.a. den offentlige sektors rejsebudgetter samtidig med at det sikrer velfærdsydelser uanset bosætningsmønster.

Se pressemeddelelsen   Se årsrapporten