Kujalleq afprøver fjernundervisning i folkeskolen



Med udgangspunkt i de iPads, som alle kommunens folkeskoleelever har modtaget og de nye digitale muligheder, afprøves fjernundervisning imellem Tasiusaq Skole og Nanortalik skole.

For at højne det faglige niveau på bygdeskolerne, ønsker Kommune Kujalleqs skolevæsen at indføre fjernundervisning til kommunens mindre skoler. Ønsket er at eleverne kan følge undervisningen på byskolerne i kommunen i de fag, hvor der ikke er en faglærer i de pågældende fag. Eleverne vil på den måde kunne modtage undervisning på samme høje niveau, som den bedste byskole i kommunen kan tilbyde. Projektet har også nationalt fokus, idet Naalakkersuitsuts Digitaliseringsstrategi 2014-17 ligger op til en øget brug af digitale undervisningsmidler.

Læs hele artiklen