Øget efterspørgsel efter digitale services

Ny undersøgelse af ”Borgerne og IT i Grønland” offentliggøres. Tendensen fra de sidste 5 år fortsætter.
Borgerne benytter i stadig højere grad IT i hverdagen - og efterspørger endnu mere digital kommunikation.

Borgernes brug af IT er blevet undersøgt hvert år siden 2010, og den seneste undersøgelse indeholder flere opsigtsvækkende resultater:

  • Flere borgere har adgang til internettet i hjemmet. I 2014 er der en tilvækst på 28 % set i forhold til 2013, således har 77 % af de adspurgte borgere adgang til internettet i hjemmet
  • 13 % flere borgere set i forhold til 2013 efterspørger mere digital kommunikation med den offentlige sektor. Der er således 63 % af borgere som foretrækker digital frem for fysiske breve
  • Der er en vækst på 21 % fra 2013 af borgere, som benytter sig af digital selvbetjening

Denne udvikling giver initiativerne i Naalakkersuisuts Digitaliseringsstrategi ”Digitalisering som drivkraft” et godt afsæt for at lykkedes. Digital Kommunikation er et af projekterne, der arbejdes på. Det vil være et frivilligt tilbud til borgerne om at modtage digitale breve og kommunikere digitalt med offentlige myndigheder og virksomheder gennem en personlig NemID på Sullissivik. En af de mange fordele ved digital kommunikation er en mere effektiv offentlig administration, men borgerne skal også være klædt på til at bruge IT og internettet for at høste gevinsterne

"Endnu flere services skal digitaliseres, så borgerne kan ordne deres
sager hjemme fra stuen i stedet for at stå i kø i Borgerservice.

Vi vil arbejde på at sikre, at flere er klædt på til at udnytte de digitale muligheder. Det kommer dog ikke af sig selv, derfor vil jeg gerne invitere til et samarbejde med både offentlige og private interessenter for at få udbredt de digitale kompetencer til alle borgere.
/Andreas Uldum, Naalakkersuisoq for Finanser og Råstoffer
 
Rapporten kan læses her