Salg på vej mod det 22. århundrede

Her i starten af det nye årtusind har man knap brug for en fysisk forretning og dermed er geografien taget ud af salgsligningen.

Det giver dig nye muligheder for at omstrukturere din virksomhed, fortælle om den og i sidste ende optimere på bundlinjen. Verden er blevet mindre, men kunderne flere. Men hvad er det for tendenser, der tegner sig for at fange medarbejderens og kundernes opmærksomhed, så de ikke bare klikker videre? Få inspiration til hvordan du nytænker din virksomhed og få motiveret dine medarbejdere til at forbedre jeres produkt. Hvordan skaber du en følelse af nærvær og rigtige mennesker hos kunderne når I er adskilte af en skærm og et par tidszoner?

Nu kan din største konkurrent sagtens side være placeret på et helt andet kontinent, som det er tilfældet for tøjsalgssiden Zappos fra Australien og Las Vegas.

Læs hele artiklen