Fremdrift i ERP-projektet: Fællesoffentlig platform

Gevinster ved fællesoffentlig platform for økonomistyring og organisationsprojekt

Det forventes at man med en fællesoffentlig platform kan høste gevinst indenfor bl.a. fælles registre, dataintegration, øget digitalisering og samarbejde, større ensartethed i borgerbetjening samt større vidensdeling på tværs i det offentlige.

Styregruppen peger på platformen Microsoft AX2012, som den mest hensigtsmæssige for et fællesoffentligt økonomisystem. Kriterierne er understøttet af vores fælles og specifikke krav.

Læs mere